EFFECT GOLD

EFFECT GOLD

EFFECT GOLD
  • EFFECT GOLD

    Effect Gold, insektisit, fungusit, herbisit, gibi bitki koruma ürünlerinin, bitki gelişim düzenleyicilerin ve yaprak gübrelerinin bitki yapraklarına ve gövdesine ince, homojen bir tabaka halinde yayılıp yapışmasını sağlar ve bu ürünlerin performanslarını artırır. Verilen ilaç ve gübrelerin yıkanma yoluyla kaybını önleyerek bitkilerin bu ürünlerini bünyesine alma süresi uzatır. Böylelikle uygulamanın başarısı yüzdesini artırır.

    İnsektisit, fungusit, herbisit, gibi bitki koruma ürünlerinin, bitki gelişim düzenleyicilerin ve yaprak gübrelerinin iri damlacıklar halinde toplanmasının önüne geçerek, bitki ve meyve üzerinde istenmeyen lekelerin oluşmasını, yaprakların yanmasını engeller