FLASH LIQUID

FLASH LIQUID

FLASH LIQUID
 • FLASH LIQUID

  FLASH LIQUID içerisinde bulunan yüksek oranda organik madde miktarı ve serbest aminoasitler sayesinde sıcak, soğuk, kuraklık ve hastalık gibi olumsuz şartlardan bitkinin hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlayan yüksek kalitede bir üründür. Serbest halde bulunan amino asitler diğer besin maddelerinin şelatlanmasını ve bitki bünyesine taşınmasını sağlar. Bitkilerde stresi önler ve kötü koşullara karşı dayanımı arttırır.

  Fotosentezi arttırarak verim artışına sebep olur. Protein sentezini artırır. Stomalar da hareketlilik sağlar. Bitkinin aminoasit üretimi için harcayacağı enerji ve zamanı en aza indirerek, tasarruf edilen bu enerjiyi büyüme ve gelişmede kullanmasını sağlar. İçerdiği özel asitler sayesinde bitkilerde hızlı ve sağlıklı kök gelişimini artırır. Kaliteli ve bol ürün elde edilmesini sağlar.

  GARANTIEDIL EN IÇERIK (% w/w)
  Organik Madde30
  Organik Karbon12
  Organik Azot2
  Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)2
  Serbest Aminoasitler7
  pH Araligi5-7